• Výber

 • | o samorastoch | o stromoch | o koreňoch | o kalamitách | o živloch | o dreve | o nás napísali
  2006-01-31 o kalamitách
  KALAMITA

  Boj živlov nepozná len staroveká mytológia. Odohráva sa dodnes aj v našich lesoch. Ohlušujúce sekundy, v ktorých padajú storočné stromy. Ale aj suché roky, počas ktorých stromy umierajú postojačky.
  Kalamita si v roku 2002 vyžiadala v slovenských lesoch 2 157 800 m3 dreva, čo predstavovalo 34,5% ...
  2006-04-05 o kalamitách
  KALAMITY - rozdelenie
  V lesníckej praxi sa pojmom „kalamita“ označuje rozsiahle poškodenie lesov, ktoré výrazné narušuje ich celistvosť v podobe veľkých vývratísk, zlomov alebo stojatých mŕtvych stromov (suchárov). Podľa pôvodu poškodenia sa kalamity rozdeľujú na vetrové, snehové, hmyzie, hubové a imisné.
  Významný český ...
  2006-04-05 o kalamitách
  Z HISTÓRIE VETROVÝCH KALAMÍT
  o 1915 - 18. november - Podľa záznamov lesného oddelenia okresného úradu v Poprade postihla 823 hektárov lesa a spustošila les v nadmorskej výške 850 – 1150 m n.m. od Danielova (vtedy Diergartovho domu) po Tatranskú Lesnú s objemom 287 000 m3 dreva.
  o 1919 - 1. a 2. máj - V okolí Tatranskej Lomnice ...


  1