• Výber

 • | o samorastoch | o stromoch | o koreňoch | o kalamitách | o živloch | o dreve | o nás napísali
  2006-04-04 o dreve
  HRČE
  Sú základy živých vetiev, alebo vetiev odumretých počas rastu stromu uzavreté v dreve. Tvorba hŕč je prirodzenou vlastnosťou drevín a súvisí s tvorbou koruny stromu. Hrčavosť kmeňa je rozdielna podľa drevín, ale aj podľa ich rastových foriem a možno ju ovplyvniť i pestovnými zásahmi.

  Zdroj : A. Požgaj, ...
  2006-04-04 o dreve
  TRHLINY
  Vznikajú pri raste stromu (stržňové, odlúpavé, rastové), pri ťažbe a manipulácii so surovinou a vplyvom zosýchania dreva. Môžu sa vyskytovať v radiálnom smere (stržňové, mrazové, vysušené) a tangenciálne (odlúpavé).

  Zdroj : A. Požgaj, D. Chovanec, S. Kuriatko, M. Babiak – ŠTRUKTÚRA A VLASTNOSTI ...
  2006-04-04 o dreve
  KRIVOSŤ KMEŇA
  Prejavuje sa skrivením kmeňa po dĺžke. Častejšie sa vyskytuje na listnatých drevinách, na ihličnanoch býva zriedkavá. Skrivenie smerujúce na jednu stranu sa nazýva jednostranná krivosť, pri smere vypuklosti na rôzne strany ide o viacsmernú krivosť. Pritom zakrivenie sa môže vyskytnúť v jednej rovine ...
  2006-04-04 o dreve
  ZBIEHAVOSŤ KMEŇA
  Prirodzenou vlastnosťou osi dreviny je, že sa postupne od prízemka ku korune stenčuje. Je to odchýlka od ideálneho valcovitého – plnodrevného tvaru kmeňa. Hodnota spádu závisí od druhu dreviny – ihličnaté dreviny sú menej zbiehavé. Na pôdach s vyššou bonitou sú kmene plnodrevnejšie , t.j. spád je menší. ...
  2006-04-04 o dreve
  NÁDORY - HRBOLY
  Sú to výrastky, vypukliny na kmeni väčšinou guľovitého tvaru. Zriedkavo sa vyskytujú na kmeni ( v mladinách i starších porastoch), ale aj na vetvách a koreňoch. Nádory sa vytvárajú v dôsledku rozrastania pletív vplyvom rôznych podráždení alebo poškodení kmeňa, ktoré sú vyvolané činnosťou húb, mrazu, ...
  2006-04-04 o dreve
  KOREŇOVÉ NÁBEHY, REBROVITOSŤ
  Prostredníctvom koreňových nábehov sa korene prirodzene pripájajú na kmeň, ktorému sa môže za určitých podmienok prostredia (vo svahu, na bahnitej pôde) extrémnejšie deformovať prízemková časť. Priečny rez prízemka nebýva pravidelne okrúhly, ale nadobúda zvlnený okraj.
  Podobná chyba, nazývaná rebrobitosť ...
  2006-04-04 o dreve
  ZHRUBNUTIE PRÍZEMKA
  Je náhle zväčšenie hrúbky kmeňa v prízemkovej časti v dĺžke 1,5 až 3 m. Na rozdiel od koreňových nábehov je prierez kruhovitý až elipsovitý. Príčinou vzniku zhrubnutého prízemka so zdravým, niekedy i textúrou zaujímavým drevom môže byť pôsobenie vetra, strmý svah, zakmenenie porastu, malá hĺbka pôdy ...
  2006-04-04 o dreve
  TOČIVOSŤ
  Sa prejavuje šikmým, skrutkovitým usporiadaním axiálne orientovaných bunkových elementov v dreve. Môže sa vyskytnúť na všetkých drevinách. Pri buku sa zistila frekvencia výskytu tejto chyby asi na 3% stromov v hrubých porastov. Na rastúcich stromoch býva točivosť pozorovateľná podľa skrutkovite prebiehajúcich ...
  2006-04-04 o dreve
  ZÁVITOK
  Pomiestne zakrivenie ročných kruhov a vlákien zapríčinené prítomnosťou hŕč alebo zárastmi rán a poranení sa môže vyskytovať v dreve všetkých drevín. Na rezoch dreva majú závitky vzhľad skobovite zahnutých alebo uzavretých obrysov, vytvorených skrivenými ročnými kruhmi.

  Zdroj : A. Požgaj, D. Chovanec, ...
  2006-04-04 o dreve
  SVALOVITOSŤ
  Sme opísali ako zvláštnu kresbu dreva – vlnitosť dreva. Popri rastovej odchýlke genetického pôvodu môže svalovitosť na prízemku, najmä v pňovej časti, spôsobovať aj tlak hmotnosti stromu.

  Zdroj : A. Požgaj, D. Chovanec, S. Kuriatko, M. Babiak – ŠTRUKTÚRA A VLASTNOSTI DREVA, 1993 /krátené/...


  1 2 ďalšia strana >