• Samorasty lesa

 • >>SK - Guza Marián
  Marián Guza, narodený v 1951
  Samorasty zbiera od 1990
  Žije a tvorí v Spiškej Novej Vsi
  samorasty guza01

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza02

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza03

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza04

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza05

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza06

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza07

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza08

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza09

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza10

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza11

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza12

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza13

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza14

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza15

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza16

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza17

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza18

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza19

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza20

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza21

  LOKALITA: Spiš
  samorasty guza22

  LOKALITA: Spiš

  >>SK - Guza Marián