• Samorasty lesa

 • >>SK - Nemčík Jozef
  Jozef Nemčík, narodený v 1958
  Samorastom sa venuje asi od roku 2000.
  Žije a tvorí v Ružomberku.

  Hutnosť i vrásnenie buka
  spodobnené v živote nás kvári.
  Nohy na kolesá do otázky
  kedy poddaní sme a kedy králi.
  samorasty nemcik01

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik02

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik03

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik04

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik05

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik06

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik07

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik08

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik09

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik10

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik11

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik12

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik13

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik14

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik15

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik16

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik17

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik18

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik19

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik20

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik21

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik22

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik23

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka
  samorasty nemcik24

  LOKALITA: Liptov
  DREVO: kmeň buka

  >>SK - Nemčík Jozef