• Samorasty lesa

 • >>SK - Leskoviansky Ján
  Ján Leskoviansky, narodený v 1938
  Samorastom sa venuje asi od roku 1990.
  Žije a tvorí v Novoveskej Huti.

  Odpílený, zoťatý vrásni sa život
  cez stromy do svôrov hutnie.
  Krokmi ku kráse po lese
  chodí si vôbec nie smutne.
  samorasty leskoviansky01

  LOKALITA: Spiš
  samorasty leskoviansky02

  LOKALITA: Spiš
  samorasty leskoviansky03

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: svôr jedle
  samorasty leskoviansky04

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: svôr jedle
  samorasty leskoviansky05

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: svôr jedle
  samorasty leskoviansky06

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: svôr jedle
  samorasty leskoviansky07

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: svôr jedle
  samorasty leskoviansky08

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: svôr jedle
  samorasty leskoviansky09

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: svôr jedle
  samorasty leskoviansky10

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: svôr jedle
  samorasty leskoviansky11

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: svôr jedle
  samorasty leskoviansky12

  LOKALITA: Spiš
  samorasty leskoviansky13

  LOKALITA: Spiš
  samorasty leskoviansky14

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: svôr jedle
  samorasty leskoviansky15

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: svôr jedle
  samorasty leskoviansky16

  LOKALITA: Spiš
  samorasty leskoviansky17

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: svôr jedle
  samorasty leskoviansky18

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: svôr smreka
  samorasty leskoviansky19

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: svôr jedle
  samorasty leskoviansky20

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: svôr jedle
  samorasty leskoviansky21

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: svôr jedle
  samorasty leskoviansky22

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: svôr jedle
  samorasty leskoviansky23

  LOKALITA: Spiš
  samorasty leskoviansky24

  LOKALITA: Spiš
  samorasty leskoviansky25

  LOKALITA: Spiš
  samorasty leskoviansky26

  LOKALITA: Spiš
  samorasty leskoviansky27

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: Svôr
  samorasty leskoviansky28

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: Svôr
  samorasty leskoviansky29

  LOKALITA: Spiš
  samorasty leskoviansky30

  LOKALITA: Spiš
  samorasty leskoviansky31

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: Svôr
  samorasty leskoviansky32

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: Svôr
  samorasty leskoviansky33

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: Svôr
  samorasty leskoviansky34

  LOKALITA: Spiš
  DREVO: Svôr

  >>SK - Leskoviansky Ján