• Samorasty lesa

 • >>SK - Barienčík Miloš
  Miloš Barienčík narodený v 1929
  Samorasty zbiera od roku 1964
  Žije a tvorí v okoli Liptova

  Ponad Jasnú jasné línie
  cez kopce sa vietor brieždi
  sem tam za ním strom si hynie
  chodí k nemu ba aj v daždi.
  samorasty bariencik001

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik002

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik003

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik004

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik005

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik006

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik007

  KAMEŇ: Liptov
  samorasty bariencik008

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik009

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik010

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik011

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik012

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik013

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik014

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik015

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik016

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik017

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik018

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik019

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik020

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik021

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik022

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik023

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik024

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik025

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik026

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik027

  LOKALITA: Liptov
  samorasty bariencik028

  LOKALITA: Liptov

  >>SK - Barienčík Miloš