• Samorasty lesa

 • >>CZ - Hrozková Věra
  Věra Hrozková a Jaroslav Hrozek,
  narodení v 1945.
  Samorastom sa venujú od svojich 15-tich rokov.
  Žijú a tvoria v okolí Brna.

  www.sweb.cz/vhrozkova/

  Obklopení krásou zeleňavou
  dýchať v tichu časom dá sa
  potúlať sa krajom hôr
  v ňom často prichádza k nám spása.
  samorosty hrozkova01
  samorasty hrozkova02

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova03

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova04

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova05

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova06

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova07 *

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova08

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova09

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova10

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova11

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova12

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova13

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova14

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova15

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova16

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova17

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova18

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova19

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova20

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova21

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova22 *

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova23

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova24

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova25

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova26

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova27

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova28

  LOKALITA: Někde u Brna
  samorasty hrozkova29

  LOKALITA: Někde u Brna

  >>CZ - Hrozková Věra