• Samorasty lesa

 • >>SK - Saniga Miroslav
  Miroslav Saniga, narodený v 1964.
  Samorastom sa venuje od 2000.
  Žije a tvorí v Liptovských Revúcach.

  Na Revúcach vtákov spev,
  v kráse dreva mizne hnev,
  láska čnie sa ponad bralá,
  Murárik leť k očiam kráľa.
  samorasty saniga001 *

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň jedle
  samorasty saniga002

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga003

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga004

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga005

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň jedle
  samorasty saniga006

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga007

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga008

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň jedle
  samorasty saniga009

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga010

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga011

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga012

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga013

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga014

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga015

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga016

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga017

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň jedle
  samorasty saniga018

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga019

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga020

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga021

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga022

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga023

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga024

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga025

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga026

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga027

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty saniga028

  LOKALITA: Liptovské Revúce
  DREVO: kmeň smreka

  >>SK - Saniga Miroslav