• Samorasty lesa

 • >>SK - Daňo Michal
  Michal Daňo, narodený v 1951.
  Samorastom sa venuje asi od roku 1980.
  Žije a tvorí na Zuberci.

  Na Šindľovci vôňa lesa, potok hučí, srdce plesá
  Michal pohľad k stromom bočí,
  penzión zdobia krásy hrčí.
  samorasty dano001

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty dano002

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: drevná huba
  samorasty dano003

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: drevná huba
  samorasty dano004

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: koreň smreka
  samorasty dano005

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: kmeň buka
  samorasty dano006

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty dano007

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty dano008

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty dano009

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty dano010

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: koreň smreka
  samorasty dano011

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: koreň smreka
  samorasty dano012

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: koreň smreka
  samorasty dano013

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: koreň smreka
  samorasty dano014

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: koreň smreka
  samorasty dano015

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty dano016

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty dano017 *

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: koreň smreka
  samorasty dano018

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty dano019

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: kmeň smreka
  samorasty dano020

  LOKALITA: Zuberec
  DREVO: kmeň smreka

  >>SK - Daňo Michal