• Samorasty lesa

 • >>SK - Štefko Ondrej
  Ondrej Štefko, narodený v 1951.
  Samorasty zbiera od 1976.
  Žije a tvorí v Terchovej.

  Popri láske k jaskyniam, už dávno zaľúbil si korene.
  Pri potulkách po Terchovskej zemi
  donesie si zavše aj samorast.
  Nimi skrášlené má obydlie, no i dvor i bránu.
  Radosť vypiť si v tej nádhere dobrý čaj,
  alebo len tak v očiach dýchať pokoj.
  stefko001

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň smreka
  stefko002

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň smreka
  stefko003

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň smreka
  stefko004

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň buka
  stefko005

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: konár smreka
  stefko006

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: konár smreka
  stefko007

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: koreň smreka
  stefko008

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň smreka
  stefko009

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: koreň smreka
  stefko010

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: koreň smreka
  stefko011

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: koreň smreka
  stefko012

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: koreň smreka
  stefko013

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: konár smreka
  stefko014

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: koreň buka
  stefko015

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: koreň smreka
  stefko016

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň smreka
  stefko017

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň smreka
  stefko018

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: koreň buka
  stefko019

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: konár buka
  stefko020

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: koreň smreka
  stefko021

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň buka
  stefko022

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň buka
  stefko023

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň buka
  stefko024

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: koreň smreka
  stefko025

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: koreň smreka
  stefko026

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: koreň smreka
  stefko027

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: konár smreka

  >>SK - Štefko Ondrej