• Samorasty lesa

 • >>SK - Šmehýl Milan
  Milan Šmehýl, narodený v 1939.
  Samorasty zbiera asi od 2002.
  Žije a tvorí v Žiline.

  V Závodí sa v sede kľudnie to čo les
  nám zavše mihne,
  láska k drevu dom mu zdobí, so synom
  sa lesom brodí.
  samorasty smehyl001

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň buka
  samorasty smehyl002

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň buka
  samorasty smehyl003

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň buka
  samorasty smehyl004

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: koreň smreka
  samorasty smehyl005

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň buka
  samorasty smehyl006

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň buka
  samorasty smehyl007

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: koreň smreka
  samorasty smehyl008

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň buka
  samorasty smehyl009

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň buka
  samorasty smehyl010

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň buka
  samorasty smehyl011

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň buka
  samorasty smehyl012 *

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň buka
  samorasty smehyl013

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: koreň smreka
  samorasty smehyl014

  LOKALITA: Terchová
  DREVO: kmeň buka

  >>SK - Šmehýl Milan